Новини

01.04.2015

На 14 април стартира приемът по мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“от ПРСР 2014-2020 г.

Министъра на земеделието със заповед определи като начална дата 14.04.2014 г., за прием по мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони. Приемът ще приключи, както следва:

– на 18.05.2015 г. за проекти за инвестиции само за закупуване на земеделска техника;

– на 08.06.2015 г. за проекти за комбинирани инвестиции.

В този прием не са допустими за подпомагане разходи за инвестиции свързани с напояване и отводняване, разходи по проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти.

 

04.03.2015

Обявен е старт на приема на заявления за директни плащания

От 4-ти март е обявен старт на приема на заявления по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2015 г. Земеделските стопани могат да подават заявленията си за подпомагане в Общинските служби по земеделие, като срокът за подаване на заявления без санкции за закъснение е 15 май. Последната дата за подаване на заявленията е 9 юни, като за всеки просрочен ден след 15 май субсидията ще бъде намалена с 1%. Финансовият ресурс по Схемата за единно плащане на площ е близо 306 млн. евро. Предвидени над 237 млн. евро за зелени плащания, а за атрактивната мярка за млади фермери повече от 3,7 млн. евро. Предвиденото подпомагане в кампанията за директни плащания тази година е 720 млн. евро, или приблизително 1,4 млрд. лв. Заявления се приемат и по схемите за подпомагане на млечни и месодайни крави, овце и кози майки, биволи, плодове, зеленчуци и протеинови култури, както и по агроекологичните мерки от Програмата за развитие на селските райони.

 

03.12.2014

Първите отворени мерки по ПРСР ще бъдат Млад фермер и Инвестиции във физически активи

Две от мерките по Програмата за равитие на селските райони 2014-2020, които ще бъдат отворени в новия програмен период са “Млад фермер” и досегашната мярка 121, която в новата програма е подмярка 4.1  “Инвестиции във физически активи”. Одобрението на програмата остава за следващата календарна година, а мерките ще бъдат отворени при неофициално одобрение на Европейската комисия.


Leave a Reply

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories