За нас

Декрет Консултинг се фокусира изключително върху успеха на компании, използващи корпоративни приложения и технологии.

В Декрет Консултинг целта е да се осигури успеха на всеки проект, чрез предоставяне на професионални и експертни услуги към клиента. Работим с вас, за да определим възможните начини за създаване или разрастване на бизнес идеите Ви, и сме до вас, за да осигурим най-доброта подкрепа в този сегмент услуги, когато наистина се нуждаете от нея.

Нашите експерти поемат ангажимета по изпълнението на проектите ви, за да гарантират, че Вие се възползвате от доверен партньор и да ви помогнат да постигнете Вашите бизнес цели, както в настоящия момент така и за в бъдеще.

Предлагаме уникален акцент върху най-различни приложения и инициативи, чрез комбиниране на водещи експертни знания, широко покритие, глобален обхват, и по-гъвкав модел на осигуряване, която е предназначена за нуждите на всеки клиент.

Имаме силен портфейл от интеграция на проекти, предоставящи повишена добавена стойност за бизнеса и източник на по-добър растеж и рентабилност.

Декрет Консултинг анализира осъществимостта на Вашия проект и ще Ви поддържа в:

 • Изграждане на оптимално партньорството и договорната рамка
 • Структуриране на проекта
 • Прецизиране на съдържанието
 • Анализ на потенциалното въздействие и използване на резултатите
 • Създаване на подходящи структури за осъществяване
 • Разработване и представяне на проектното предложение пред необходимите институци, за да получи публично финансиране (Европейски програми, министерства и т.н.)

 

Ние ще Ви предоставим нашия дългогодишен и доказан опит на успешни предложения, както и възможности, необходими за изготвяне на проектни предложения на най-високо качество.

В тази връзка, изготвяне на предложение за високо качество означава за нас не само предложение, което получава финансиране в краткосрочен план, но също така и предложение, което определя един проект, който ще бъде успешна в дългосрочен план.

Предлагаме на клиентите си безплатна, първата дискусия за оценка на възможностите за успех където определяме съвместно съответните бъдещи действия и стъпки, които да се предприемат.

 

Управление на проекти

Декрет Консултинг ви подкрепя с професионални услуги по управление на проекти, които успешно да реализират Вашия проект.

Ние Ви осигуряваме оперативно управление:

 • Администриране на проекта и логистика
 • Мониторинг и докладване на Работен план
 • Управление на бюджета
 • Организиране на срещи и публични събития
 • Средства за комуникация и дистанционно сътрудничество
 • Разработване на договори
 • Разработване на документи за публични институции
 • Конфликти и управление на риска
 • Анализ и обработка на резултатите

 

Управлението може да се прилага в зависимост от Вашите желания и потребности: можете да избирате от широка гама услуги, която най-добре да отговаря на Вашите нужди – от административната подкрепа до пълния пакет. Работата може да се осъществява на място във вашата организация или в собствените ни офиси, или можем да се присъединим към консорциума като партньор или работа по занятие.


Leave a Reply

Recent Posts

Recent Comments

  Archives

  Categories